Mae’r nbn atlas yn rhan o’r rhwydwaith bioamrywiaeth cenedlaethol

Gwneud y gorau o ddata bioamrywiaeth

Gellir defnyddio data am blanhigion, anifeiliaid a ffyngau a’u cynefinoedd i addysgu a chyfarwyddo, ac mewn penderfyniadau amgylcheddol, asesiadau o gyflwr yr amgylchedd ac adfer a dad-ddofi tir.

Yr nbn atlas

Prosiect cydweithredol sy’n casglu data bioamrywiaeth ynghyd o nifer o ffynonellau ac yn sicrhau ei fod ar gael a bod modd ei ddefnyddio ar-lein yw’r NBN Atlas. Yr NBN Atlas fydd casgliad mwyaf y wlad o ddata bioamrywiaeth sydd ar gael yn rhwydd.

Helpwch ni i wella’r safle hwn

Rydym yn parhau i wella’r atlas hwn ac ychwanegu at ei swyddogaeth. Mae eich adborth yn bwysig dros ben inni.