Mae’r nbn atlas yn rhan o’r rhwydwaith bioamrywiaeth cenedlaethol

Data Partners

Learn about, be inspired by, and join the organisations contributing information to this atlas.
Follow these links to learn about our Atlas Data Partners or scroll through to find more.

Gwneud y gorau o ddata bioamrywiaeth

Gellir defnyddio data am blanhigion, anifeiliaid a ffyngau a’u cynefinoedd i addysgu a chyfarwyddo, ac mewn penderfyniadau amgylcheddol, asesiadau o gyflwr yr amgylchedd ac adfer a dad-ddofi tir.

Yr nbn atlas

Prosiect cydweithredol sy’n casglu data bioamrywiaeth ynghyd o nifer o ffynonellau ac yn sicrhau ei fod ar gael a bod modd ei ddefnyddio ar-lein yw’r NBN Atlas. Yr NBN Atlas fydd casgliad mwyaf y wlad o ddata bioamrywiaeth sydd ar gael yn rhwydd.

Helpwch ni i wella’r safle hwn

Rydym yn parhau i wella’r atlas hwn ac ychwanegu at ei swyddogaeth. Mae eich adborth yn bwysig dros ben inni.